UzmanPosta SPF

Sender Policy Framework

Uzman Posta SPF Kaydı.

Uzman Posta SPF kayıtlarını yapılandırma hakkında genel talimatlar Aşağıdaki gibidir.

UzmanPosta SPF Kaydı sorgula

Genel UzmanPosta SPF Kaydı
v=spf1 a mx a:tspf.uzmanposta.com -all

Yalnızca Uzman Posta sunucularından değil de başka sunuculardan da e-posta göndermek istiyorsanız, ek sunucuları aşağıdaki biçimde belirtin:
v=spf1 a mx ip4:IP-1 ip4:IP-2 ip4:IP-3 a:tspf.uzmanposta.com -all
Burada IP-1, IP-2 ve IP-3 ek sunucuların IP adresleridir.
Örnek : v=spf1 a mx a:spf.spfkaydi.com a:tspf.uzmanposta.com -all