Syntax

SPF kaydı yapısı ve mekanizmaları.

SPF Kaydının Yapısı

Her SPF kaydı bir sürüm numarasıyla başlar; "v = spf1" ile mevcut SPF sürümü.

Sırasıyla değerlendirilen sınırsız sayıda ifade takip eder. İfadelerin çoğu, gönderenin yetkilendirmesini tanımlayan ve isteğe bağlı bir niteleyici ve belirli bir durum (IP adresi) için bir isabetle sonuçlanan veya hiç isabetle sonuçlanmayan sözde bir mekanizmadan oluşan sözde yönergelerdir. Bir isabeti temsil eden ilk mekanizma, SPF kaydının tüm değerlendirmesinin sonucunu belirler

Q- Syntax Cevap Kodu Açıklama
+ Pass Yetkili gönderim sunucuları tanımlanır;
Bu standarttır, yani herhangi bir niteleyici belirtilmezse, + varsayılır.
- Fail Yetkilendirilmemiş IP veya kaynaklardan mail gönderilmişse ilgili hata döner.
~ SoftFail Yetkisiz gönderim sunucuları tanımlı olabilir.
Ancak alıcı eposta sunucusu bu hatayı bilinçli şekilde ele almalıdır.
? Neutral Mail Gönderen sunucu, meşruiyeti hakkında hiçbir şey söylenmemesi gereken kanalları tanımlar ve böylece mail kabul edilir.

Aşağıdaki tabloda bazı yaygın mekanizmaları görebilirsiniz:

Mekanizma. SPF Talimatları şu durumlarda geçerlidir -
all Her Zaman
a Sorgulanan (veya açıkça belirtilen) alan adının MX kaydı veya MX IP adresi içerir.
mx Sorgulanan (veya açıkça belirtilen) alan adının MX kaydı veya MX IP adresi içerir.
ip4 Belirtilen IPv4 adresi, gönderenin IP adresidir veya belirtilen IPv4 alt ağı bunu içerir.
ip6 Belirtilen IPv6 adresi, gönderenin IP adresidir veya belirtilen IPv6 alt ağı bunu içerir.
redirect Gönderenin IP adresi, başka bir alanın SPF kaydı tarafından meşrulaştırılır.
include İnclude ifadesinde belirtilen alan adı için ek bir SPF isteği, gönderenin IP adresini içerir.
exists Gönderenin IP adresi, istemcinin bağlantısına veya (RFC7208) uyarınca diğer kriterlere göre yetkilendirilmiş. Bakınız : (RFC7208 )