Yandex SPF

Sender Policy Framework

Yandex SPF Kaydı.

Yandex SPF kayıtlarını yapılandırma hakkında genel talimatlar Aşağıdaki gibidir.

Yandex SPF Kaydı sorgula

Genel Yandex SPF Kaydı
v=spf1 redirect=_spf.yandex.net

Yalnızca Yandex sunucularından değil de başka sunuculardan da e-posta göndermek istiyorsanız, ek sunucuları şu biçimde belirtin:
v=spf1 ip4:IP-1 ip4:IP-2 ip4:IP-3 include:_spf.yandex.net ~all
Burada IP-1, IP-2 ve IP-3 ek sunucuların IP adresleridir.